Δορκοφίκης, Ακρίβος και Καυκά τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

Με την υπ’ αριθμ. 2922/2019 απόφαση Δημάρχου Γλυφάδας ορίζονται ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Περικλής Δορκοφίκης, Δημήτρης Ακρίβος και Άννα Καυκά.

Πρόεδρος ορίζεται ο Περικλής Δορκοφίκης και η θητεία τους στην Οικονομική Επιτροπή ακολουθεί τη θητεία της Αντιδημαρχίας τους, δηλαδή έως 10.9.2020.

Με την απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε η σύνθεση της επιτροπής, όπως προέκυψε από τις Δημαιρεσίες της 8ης Σεπτεμβρίου 2019.