Εκκαθαριστικά από το παρελθόν στέλνει η Εφορία!

Χιλιάδες διασταυρώσεις εισοδημάτων και ακινήτων για τα προηγούμενα χρόνια διενεργεί η ΑΑΔΕ και στέλνει τον… λογαριασμό στους φορολογούμενους.


Την αποστολή χιλιάδων εκκαθαριστικών σημειωμάτων τα οποία αφορούν σε εισοδήματα παλαιότερων ετών, αλλά… ξεχάστηκαν να δηλωθούν ετοιμάζει η ΑΑΔΕ.

Με νεότερη εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, διευκρινίζεται πότε το εκκαθαριστικό εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή από στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.


Επίσης, σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κ. Πιτσιλής, είχε αποκαλύψει ότι η ΑΑΔΕ, ετοιμάζει την αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων με φόρους κατ΄ εκτίμηση ή και με προληπτικούς φόρους, σε φορολογούμενους, που εντοπίστηκαν από τις διασταυρώσεις, να μην είναι συνεπείς ή ετοιμάζονται να το «σκάσουν» στο εξωτερικό.

Με όλα αυτά καθίσταται σαφές, ότι η Εφορία ενεργοποιεί όλες τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και σκαλίζει τις φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών, μέσα από πλήθος διασταυρώσεων των δηλωθέντων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, με τα στοιχεία που προκύπτουν από άλλες πηγές που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για την ίδια κατηγορία διασταυρώσεων, που αποκάλυψαν πρόσφατα περίπου 100.000 άτομα, οι οποίοι απέκρυψαν εισοδήματα το έτος 2014.


Τα στοιχεία που διασταυρώνονται

Ειδικότερα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ( Ε 2161/07-10-2020) που εκδόθηκε 7 Οκτωβρίου 2020, επισημαίνει ότι οι διατάξεις του ΚΦΔ (άρθρο 32) προβλέπει την έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.

Εάν η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίσει το φόρο ολικά ή μερικά με βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά που περιέχονται σε φορολογική δήλωση του φορολογούμενου, οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά στα οποία βασίστηκε ο προσδιορισμός του φόρου.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου μετά από αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών, αυτές εκδίδονται βάσει στοιχείων, τα οποία είτε έχουν παρασχεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο σε δήλωσή του είτε έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που από στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, προκύπτει ότι έχουν αποκτηθεί από φορολογούμενο (φυσικό πρόσωπο) εισοδήματα, ημεδαπής ή αλλοδαπής, αδιακρίτως κατηγορίας και πηγής προέλευσης ήτοι ενδεικτικά:

  • εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις,
  • αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα,
  • εισοδήματα από ακίνητα,
  • μερίσματα, τόκους,
  • δικαιώματα κ.λπ.).

Τα συγκεκριμένα εισοδήματα προστίθενται, εφόσον δεν έχουν περιληφθεί σε δήλωσή του και τότε εκδίδεται και κοινοποιείται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, με την οποία προσδιορίζεται ο τυχόν οφειλόμενος επιπλέον φόρος και κατά περίπτωση, τα τυχόν ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.