ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Έκπτωση στο πρόστιμο των 10.500 ευρώ για αδήλωτη εργασία μόνο με πρόσληψη πλήρους απασχόλησης 12 μηνών

Αλλαγές στην έκπτωση του προστίμου των 10.500 ευρώ, το οποίο επιβαλλόταν σε όσους εργοδότες απασχολούσαν ανασφάλιστους εργαζόμενους, περιλαμβάνει νέα διάταξη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τα επόμενα 24ωρα στην Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mononews.gr, καταργούνται οι εκπτώσεις που δίνονταν στους εργοδότες σε περίπτωση πρόσληψης του ανασφάλιστου εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης για 3 και 6 μήνες.

Πλέον η μοναδική έκπτωση στο πρόστιμο των 10.500 ευρώ που θα δίνεται θα αφορά την πρόσληψη του ανασφάλιστου για 12 μήνες.

Μέχρι σήμερα ο εργοδότης είχε την δυνατότητα για να μειώσει το πρόστιμο να τον προσλάβει για τρεις μήνες, ή για 6 μήνες ή για 12 μήνες με ανάλογη μείωση προστίμου για κάθε περίπτωση.

Πλέον καταργείται η δυνατότητα πρόσληψης για 3 και για 6 μήνες και υποχρεώνεται για να μην πληρώσει το πρόστιμο των 10.500 ευρώ να τον προσλάβει για 12 μήνες σε θέση πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να καταβάλει πρόστιμο μόνο 3.000 ευρώ.

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει τα 3.000 ευρώ στα 2.000 ευρώ, λόγω της κατάργησης των υπόλοιπων εκπτώσεων, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει οριστικοποιηθεί η συγκεκριμένη αλλαγή.

Τι ισχύει σήμερα

Σήμερα το ΣΕΠΕ βάζει σε έναν εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ για ανασφάλιστο εργαζόμενο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4554/18, παρέχεται το δικαίωμα της έκπτωσης στο βασικό ποσό του προστίμου, εφόσον ο εργοδότης προβεί στη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης με τον εργαζόμενο που εντοπίστηκε ως αδήλωτος, μέσα σε προθεσμία δέκα  εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου. Έτσι, το βασικό ποσό του προστίμου μειώνεται ως εξής:

> Στο ποσό των 7.000€  σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών.

> Στο ποσό των 5.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

> Στο ποσό των 3.000€, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας τουλάχιστον ενός έτους.

Με τις νέες διατάξεις καταργείται η περίπτωση των 7.000 ευρώ και των 5.000 ευρώ και πλέον ο εργοδότης για να μην πληρώσει το πρόστιμο των 10.500 ευρώ θα πρέπει να τον προσλάβει για 12 μήνες και να καταβάλει 2.000 ευρώ ή 3.000 ευρώ ανάλογα με την τελική απόφαση της ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

πηγή: mononews.gr