Φορο-σαφάρι στα ΙΧ με ξένες πινακίδες

Ακόμη και στις περιπτώσεις που ένα όχημα έχει ταξινομηθεί στο εξωτερικό, δηλαδή φέρει ξένες πινακίδες, βαρύνει τον ιδιοκτήτη του με τεκμήριο διαβίωσης και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, εφόσον το όχημα κυκλοφορεί στην Ελλάδα και ο ιδιοκτήτης του είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ξεκαθαρίστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που ένα όχημα έχει ταξινομηθεί στο εξωτερικό, δηλαδή φέρει ξένες πινακίδες, βαρύνει τον ιδιοκτήτη του με τεκμήριο διαβίωσης και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, εφόσον το όχημα κυκλοφορεί στην Ελλάδα και ο ιδιοκτήτης του είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

«Με την ΠΟΛ. 1094/1989 με την οποία παρασχέθηκαν ερμηνευτικές οδηγίες, διευκρινίστηκε ότι το τεκμήριο αυτό εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας, εφόσον κυκλοφορούν στην Ελλάδα, οπότε δεν υπολογίζεται χρόνος παλαιότητας και αντίστοιχη μείωση της τεκμαρτής αυτής δαπάνης», αναφέρει η σχετική απόφαση.

Κατά την ίδια απόφαση «από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες».

Σημειώνεται πως τα τεκμήρια για τα ΙΧ διαμορφώνονται με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα.

Συγκεκριμένα:

– Για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά σε 4.000 ευρώ.

– Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.

– Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά.

– Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Κυβικά (cc)   Τεκμήρια

Έως 1.200 cc          4.000 €

1.300 cc       4.600 €

1.400 cc       5.200 €

1.500 cc       5.800 €

1.600 cc       6.400 €

1.700 cc       7.000 €

1.800 cc       7.600 €

1.900 cc       8.200 €

2.000 cc       8.800 €

2.100 cc       9.700 €

2.200 cc       10.600 €

2.300 cc       11.500 €

2.400 cc       12.400 €

2.500 cc       13.300 €

2.600 cc       14.200 €

2.700 cc       15.100 €

2.800 cc       16.000 €

2.900 cc       16.900 €

3.000 cc       17.800 €

3.100 cc       19.000 €

3.200 cc       20.200 €

3.300 cc       21.400 €

3.400 cc       22.600 €

3.500 cc       23.800 €

3.600 cc       25.000 €

3.700 cc       26.200 €

3.800 cc       27.400 €

3.900 cc       28.600 €

4.000 cc       29.800 €

4.100 cc       31.000 €

4.200 cc       32.200 €

4.300 cc       33.400 €

4.400 cc       34.600 €

4.500 cc       35.800 €

4.600 cc       37.000 €

4.700 cc       38.200 €

4.800 cc       39.400 €

4.900 cc       40.600 €

5.000 cc       41.800 €

5.100 cc       43.000 €

5.200 cc       44.200 €

5.300 cc       45.400 €

5.400 cc       46.600 €

5.500 cc       47.800 €

5.600 cc       49.000 €

5.700 cc       50.200 €

5.800 cc       51.400 €

5.900 cc       52.600 €

6.000 cc       53.800 €

πηγή:  insider.gr