Η κλιµατική αλλαγή απειλεί την Ακρόπολη

Τα µνηµεία του Ιερού Βράχου, αλλά και τα παραθαλάσσια και υποθαλάσσια µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς, αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο

Στην πρώτη γραµµή κινδύνου από τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής βρίσκονται τα παραθαλάσσια και υποθαλάσσια µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς, ενώ ακόµα και εκθέµατα και πίνακες που βρίσκονται σε µουσεία επηρεάζονται αρνητικά από την εξελισσόµενη αναστροφή του κλίµατος χρόνο µε τον χρόνο.

Το µείζον αυτό θέµα αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στο Ζάππειο τις προηγούµενες ηµέρες, µε στόχο να αναδειχθούν οι κίνδυνοι και να αναληφθούν άµεσα δράσεις.

Από τα πλέον ευάλωτα, τόσο εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής όσο και εξαιτίας των ανθρωπογενών παρεµβάσεων, θεωρούνται τα µνηµεία του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, ο Παρθενώνας, το Ερέχθειο και τα Προπύλαια, στα οποία αναφέρθηκε η γ.γ. του υπουργείου Πολιτισµού, δρ Μαρία Βλαζάκη-Ανδρεαδάκη. «Η τελειότητά τους εξασφάλισε για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη φυσική αντοχή τους. Ωστόσο, ως εκτεθειµένα µνηµεία έχουν υποστεί διαχρονικά διάφορες παρεµβάσεις και χρήσεις» σηµείωσε, παραθέτοντας αναλυτικά τις βλαπτικές συνέπειες. Το γεγονός ότι πρόκειται για µνηµεία εκτεθειµένα επιβαρύνει την κατάστασή τους, δεδοµένου ότι στην Αθήνα ζει το 41% των κατοίκων της χώρας, κινείται το 45% των µαζικών µέσων µεταφοράς και διενεργείται το 50% των βιοµηχανικών δράσεων.

Παράλληλα, στο µικροσκόπιο των ειδικών έχουν µπει άλλες πέντε «ευάλωτες» περιοχές (Δελφοί, Δήλος, Μυστράς, κεντρικό Ζαγόρι, πόλη Κέρκυρας) και επτά τοπία σε όλη τη χώρα, στα οποία θα διερευνηθεί, µεταξύ άλλων, η κλιµατική ανθεκτικότητα σε συνδυασµό µε εργαλεία όπως οι προστατευόµενες περιοχές, το δίκτυο Natura 2000 και η ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό επεσήµανε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάµελλος, προσθέτοντας ότι πρόκειται για δράση στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE IP, προϋπολογισµού 14,2 εκατ. ευρώ, το οποίο διεκδίκησε και πήρε η Ελλάδα.

Οι επιστήµονες, πάντως, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα επόµενα χρόνια. Σύµφωνα µε τον επικεφαλής του Κέντρου Ερευνας Φυσικής της Ατµόσφαιρας και Κλιµατολογίας της Ακαδηµίας Αθηνών, Χρήστο Ζερεφό, οι σχετικοί κίνδυνοι αναµένεται να διπλασιαστούν τις επόµενες δύο-τρεις δεκαετίες, µε βασικότερα προβλήµατα τη διαρκώς αυξανόµενη στάθµη της θάλασσας, η οποία θα επηρεάσει δραµατικά τα παράκτια µνηµεία. Ο κ. Ζερεφός µίλησε για την εναλλαγή ξηρασιών και πληµµυρικών φαινοµένων που «θα καταστήσουν τα µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς ακόµα πιο ευάλωτα».

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης και δύτρια Β. Αργυροπούλου επεσήµανε ότι η κλιµατική αλλαγή στη Μεσόγειο θα επηρεάσει δραµατικά τον βαθµό διάβρωσης των υποθαλάσσιων µνηµείων, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το σηµερινό υποθαλάσσιο µπορεί αύριο να γίνει στεριανό λόγω ξηρασίας ή και το ανάποδο, λόγω πληµµυρικών φαινοµένων.

πηγή: Μαρία Λιλιοπούλου / ethnos.gr