Μίκης Θεοδωράκης: Επιτυχημένη η επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη – To ιατρικό ανακοινωθέν

Ï ìïõóéêïóõíèÝôçò êáé áãùíéóôÞò ôçò ÁñéóôåñÜò Ìßêçò ÈåïäùñÜêçò ðáñïõóéÜæåé ôï ôåëåõôáßï ôïõ âéâëßï, " Ìïíüëïãïé óôï ëõêáõãÝò ", åêäüóåéò Éáíüò, óôï óðßôé ôïõ, áðÝíáíôé áðü ôçí Áêñüðïëç, ÁèÞíá, ÐÝìðôç 30 Ìáñôßïõ 2017. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Σε επιτυχημένη επέμβαση τοποθέτησης ειδικής συσκευής για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού (βηματοδότη) υποβλήθηκε ο σπουδαίος μουσιοκοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, που νοσηλεύεται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Το ιατρικό ανακοινωθέν των θεραπόντων ιατρών αναφέρει: «Ο κος Μίκης Θεοδωράκης υπεβλήθη, σήμερα, την 8η Μαρτίου 2019, σε τοποθέτηση διεστιακού βηματοδότου και σε ηλεκτρική ανάταξη της ταχυαρρυθμίας. Συνεχίζει νοσηλευόμενος στο δωμάτιό του, υπό αγωγή».

Σημειώνεται ότι ο γνωστός μουσικοσυνθέτης είχε εισαχθεί από τις 26 Φεβρουαρίου στο νοσοκομείο των βορείων προαστίων, έπειτα από έντονη αδιαθεσία και ταχυκαρδία που αισθάνθηκε στο σπίτι του.

Οι γιατροί διέγνωσαν κολπική μαρμαρυγή, αλλά είναι επιφυλακτικοί λόγω του ιατρικού ιστορικού του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη, αλλά και της ηλικίας του.

Όπως αναφερόταν στο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, «ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών την 26η Φεβρουαρίου 2019, λόγω επεισοδίου δύσπνοιας και ταχυαρρυθμίας, επί εδάφους υποτροπιάζουσας κολπικής μαρμαρυγής. Ετέθη σε ενδοφλέβιο φαρμακευτική αγωγή και συνεχίζει νοσηλευόμενος».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα και πάλι στο νοσοκομείο έπειτα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη, το οποίο και αντιμετωπίστηκε φαρμακευτική αγωγή.

πηγή: newpost.gr


**

Ανακοινωθέν του Ιατρικού για την υγεία του Μίκη Θεοδωράκη: Νοσηλεύεται 9 ημέρες, με κολπική μαρμαρυγή