Όμιλος Ηρακλής: Εξαγορά της Λαρσινός ΑΕ

Η επένδυση «επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Holcim στην ελληνική αγορά και την εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της». 

Συμφωνία για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Λαρσινός ΑΕ ανακοίνωσε ο  Όμιλος Ηρακλής, μέλος της Holcim.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η κίνηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής του, σημειώνει η εταιρεία αναφέροντας ότι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου και στοχεύει τόσο στην περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής του θέσης στον κλάδο των δομικών υλικών όσο και στη διεύρυνση του γεωγραφικού του αποτυπώματος.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι η Λαρσινός ΑΕ είναι μία από τις πιο δυναμικές και ταχύρρυθμα αναπτυσσόμενες εταιρείες στους τομείς παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από σταθερές (εμπορικές) μονάδες, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από κινητές (εργοταξιακές) μονάδες, παραγωγής αδρανών υλικών και εκμετάλλευσης λατομείων.

«Με αυτήν την εξαγορά, ο Όμιλος Ηρακλής, στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος, αφενός επεκτείνει το εμπορικό του δίκτυο κυρίως στην Πελοπόννησο, αφετέρου ενισχύει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εκτέλεσης τεχνικών έργων μέσω των εργοταξιακών μονάδων σε όλη τη χώρα.  Στον τομέα των αδρανών υλικών, η συμφωνία διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωμα της εταιρείας στην Κορινθία, τη Μεσσηνία και τη Φθιώτιδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νέα δυναμική στον Όμιλο

Σχολιάζοντας ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ηρακλής, Δημήτρης Χανής, έκανε λόγο για μια ακόμη πολύ σημαντική επένδυση, «η οποία συνάδει με τη στρατηγική μας για πολύπλευρη ανάπτυξη, τόσο οργανική όσο και μέσω συνεργασιών και εξαγορών. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Holcim στην ελληνική αγορά και την εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της».

«Η σημαντική αυτή εξαγορά σε συνδυασμό με τις επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα δίνει νέα δυναμική στον Όμιλο και μας επιτρέπει να πορευτούμε με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο παρουσιάζει σημαντικές επιχειρηματικές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες», πρόσθεσε.

naftemporiki.gr