Παράδοση 200 καθισμάτων στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σαλαμίνας

Παράδοση 200 καθισμάτων στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σαλαμίνας

Στo πλαίσιo της εκκαθάρισης και αποψίλωσης των αποθηκών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, 200 καθισμάτων τα οποία επρόκειτο να καταστραφούν αφού δεν δύναντο να χρησιμοποιηθούν, παραχωρήθηκαν στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σαλαμίνας.

Ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σαλαμίνας, κ. Θανάσης Αλαϊσκας και ο αντιπρόεδρος κ. Σωτήρης Νάνος, παρέλαβαν από τη διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας τα 200 καθισμάτα για την κάλυψη των αναγκών στα δυο κλειστά γυμναστήρια στη Σαλαμίνα.