Νέα μέτρα στήριξης: Παροχή ρευστότητας στην αγορά το επόμενο δίμηνο

Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σίγουρα είναι ευπρόσδεκτα και αναγκαία για την αγορά και τις επιχειρήσεις, όμως οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες περίμεναν κάτι παραπάνω, αφού μπαίνουν «κόφτες».


Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στο powergame.gr, οι παρεμβάσεις του οικονομικού επιτελείου θα ενεργοποιηθούν σταδιακά έως αρχές Μαΐου και η αγορά περίμενε κάτι καλύτερο από ένα κουπόνι σε επίπεδο επιδότησης παγίων, αφού πρόκειται για ένα μέτρο που δεν μειώνει άμεσα το έλλειμμα ρευστότητας των περισσοτέρων ελληνικών επιχειρήσεων.

Από την άλλη πλευρά το πλέγμα στους κύκλους της Επιστρεπτέας οδηγεί ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων στο ταμείο της Εφορίας για το επιστρεφόμενο κομμάτι του δανείου.

Επιστρεπτέες προκαταβολές

Σχεδόν 100.000 επιχειρήσεις θα έχουν όφελος και δεν θα επιστρέψουν από τα κρατικά δάνεια συνολικά 570 εκ. ευρώ αλλά το εύρος της ωφέλειας για κάθε μία εξαρτάται από το ποσό που έχει λάβει και από την πτώση του τζίρου. Για όσες επιχειρήσεις είχαν το 2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον 15%, σε σχέση με το 2019 δεν επιστρέφεται το 30% του αθροίσματος των ενισχύσεων ενώ όσες είχαν μείωση τζίρου τουλάχιστον 30% δεν θα επιστρέψουν το 50%.

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 διαγράφεται το 50% ανεξαρτήτως του τζίρου του 2020. Οι επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 20 εργαζομένους και τους διατηρούν δεν επιστρέφουν το 40% ανεξαρτήτως τζίρου, εκτός εάν δικαιούνται το «κούρεμα» του 50%.

Δίνεται η δυνατότητα, για επιχειρήσεις με εργαζομένους που είχαν όλο το 2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον 30% και δικαιούνται έκπτωση 50% στις Επιστρεπτέες 1 έως 3, να λάβουν το 35% του συνολικού ποσού των Επιστρεπτέων 1 έως 3 ως ένα πιστωτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, έως τα τέλη του 2021. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποπληρωθεί το 100% της Επιστρεπτέας σε 60 δόσεις από 31/1/2022.

Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας όπως προβλεπόταν σε κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Κουπόνι για την επιδότηση παγίων δαπανών

Καμία επιχείρηση δεν θα λάβει χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό, αλλά θα πάρει πιστωτικά σημειώματα συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Τα πιστωτικά σημειώματα αναμένεται να εκδοθούν στο τέλος Μάιου και θα έχουν ισχύ έως το τέλος του 2021. Για να  λάβουν την επιδότηση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

  1. Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.
  2. Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
  3. Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.
  4. Να παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.
  5. Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος ύψους 500 εκ. ευρώ και θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.

Όμως θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, Σε απόλυτα ποσά το ύψος της επιδότησης δεν θα ξεπρνά το 1,5 εκ. ευρώ. Επίσης οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Μειωμένα και μηδενικά ενοίκια και τον Μάρτιο

Οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής του ενοικίου για το Μάρτιο. Ωφελούμενοι είναι και επιχειρήσεις της εστίασης που λειτουργούν με διανομή προϊόντων σε πακέτο και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια, οι τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών.

Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές θα καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό αποζημίωση ίση με το 80% του μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και ίση με το 60% του μισθώματος για τα νομικά πρόσωπα.

Έκπτωση 40% στο ενοίκιο θα έχουν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ καθώς και οι εργαζόμενοι σε αναστολή για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά τις 20/3/2020 ως κριτήριο υπαγωγής στο ευνοϊκό μέτρο των ενοικίων λαμβάνεται υπόψη  ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξης των εργασιών τους

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που σε υποκατάστημα πληττόμενης επιχείρησης επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα, ενώ η έδρα εντάσσεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις που δικαιούνται υποχρεωτική μείωση μισθώματος κατά 40%, τότε η επιχείρηση συνολικά δικαιούται πλήρους απαλλαγής του ενοικίου. Σε αυτή την περίπτωση το υποκατάστημα συμπαρασύρει την έδρα και απαλλάσσεται 100% της καταβολής του μισθώματος το σύνολο της επιχείρησης.

Έως 90% επιδότηση δόσεων δανείων για 8 μήνες

Τα ποσοστά επιδότησης διαμορφώνονται για τα εξυπηρετούμενα δάνεια στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Όμως, πρέπει οι επιχειρήσεις να τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

  • Για ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία να μην απασχολεί προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ, να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ, η αξία των επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα) να μην ξεπερνά τις 40.000 ευρώ και η ακίνητη μη υποθηκευμένη περιουσία  να είναι έως 600.000 ευρώ. Το ανώτατο ποσό της μηναίας επιδότησης είναι 600 ευρώ
  • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις ο ετήσιος τζίρος να είναι έως 2 εκ. ευρώ, το προσωπικό έως 10 εργαζόμενοι, οι καταθέσεις έως 1 εκ. ευρώ, οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα  έως 150.000 ευρώ και η αξία ακίνητης περιουσίας μη υποθηκευμένη έως 3,5 εκατομμύρια αξία. Το ανώτατο ποσό της μηνιαίας επιδότησης είναι 5.000 ευρώ.
  • Για μικρή επιχείρηση ο ετήσιος τζίρος να μην υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ, το προσωπικό τους 50 εργαζόμενους, οι καταθέσεις να είναι έως 5 εκ. ευρώ, η αξία χρηματοοικονομικών προϊόντων έως 750.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 10 εκ. ευρώ ακίνητα. Η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 15.000 ευρώ το μήνα
  • Για μεσαία επιχείρηση ο ετήσιος τζίρος να είναι έως 50 εκ. ευρώ, το προσωπικό να μην ξεπερνά τα 250 άτομα, οι καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να είναι έως 25 εκ. ευρώ, να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα αξίας έως 3,75 εκ. ευρώ και ακίνητη περιουσία – έως 50 εκ. ευρώ. Το πλαφόν της επιδότησης ορίζεται στις 50.000 ευρώ

Για να λάβει κάποιος την επιδότηση θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα ενεργοποιηθεί εντός του Μαρτίου. Στη συνέχεια θα διενεργηθούν έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων για να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του, το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου, και εν συνεχεία θα γίνει η καταβολή της επιδότησης, η οποία ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.

Φθηνά δάνεια από το κράτος τον Απρίλιο ύψους 1 δις ευρώ

Τα βασικά κριτήρια για την χορήγηση των ενισχύσεων είναι η πτώση τζίρου κατά τουλάχιστον 20% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι και ελάχιστα έσοδα 600 ευρώ στο τρίμηνο δηλαδή 200 ευρώ το μήνα. Οι επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και οι οποίες δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα πρέπει να μην έχουν αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019.

Ωστόσο ο όρος αυτός δεν θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις που έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, βάσει ΚΑΔ όπως το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών κ.α

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους και έκαναν έναρξη εργασιών από τον Δεκέμβριο 2019 έως και τον Ιανουάριο 2021 και οι οποίες έχουν αποκλειστεί σε κάποιον από τους δύο προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας θα ενταχθούν στο 7ο κύκλο  ανεξαρτήτως τζίρου.

Αναστολή πληρωμών

Για τις επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα το Μάρτιο παγώνει η καταβολή δόσεων από ρυθμίσεις για οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που λήγουν το τρέχοντα μήνα και μεταφέρονται στο τέλος της ρύθμισης.

Πηγή : powergame.gr