Προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους μέσω ΑΣΕΠ

Ανάμεσά τους προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στο Νομισματικό Μουσείο Αθήνας, στο Επιγραφικό Μουσείο Αττικής, αλλά και σε Καβάλα, Ρέθυμνο και Μεσσηνία.

Συγκεκριμένα:

Νομισματικό Μουσείο Αθήνας

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Νομισματικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Επιγραφικό Μουσείο Αττικής

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Επιγραφικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΑΣΕΠ, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί Γραφείο στην Πύλο Ν. Μεσσηνίας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πέντε (5) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της στο κεντρικό κτίριο της ΕΕΑ (Δ.Αθηναίων ) Ν.Αττικής και στο Φρούριο Πύλου: Εκθέσεις της ΕΕΑ και Αρχοντικό Τσικλητήρα (δήμος Πύλου Νέστορος) Ν.Μεσσηνίας.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Αρχαιολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 5-2-2020 έως 11-2-2020.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) TΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 05-02-2020 έως 11-02-2020.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 6-2-2020 έως και 12-2-2020.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/02/2020-17/02/2020

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/02/2020-18/02/2020.

Πηγή: www.lifo.gr