Πρόσληψη 17 γυμναστών στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Οι νέες θέσεις εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός».

Συγκεκριμένα αυτές, όπως προβλέπεται από το πρακτικό της υπ’αριθμόν 16ης 12/11/2018 Συνεδρίασης αφορούν πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης για Όλους».

Πλέον, αναμένεται η έγκριση και η έκδοση της σχετικής προκήρυξης από τον δήμο, καθώς και η ανακοίνωση για την έναρξη και λήξη της υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ελ. Βενιζέλου 16

Επικοινωνία: 2132 025 922 ή 2132 025 926

πηγή: neasmyrnilive.gr