Προσωπικός αριθμός αντικαθιστά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Προβληματισμός από νομικούς κύκλους για την κατάργηση της δημοσίευσης ατομικών διοικητικών πράξεων σε ΦΕΚ


Εντονο προβληματισμό εκφράζουν νομικοί κύκλοι για την υπό κατάρτιση νομοθετική παρέμβαση, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η κατάργηση της δημοσίευσης ατομικών και ατομικών διοικητικών πράξεων σε ΦΕΚ εκτός ορισμένων εξαιρέσεων και τη δημοσίευσή τους αποκλειστικά στη «Διαύγεια».

Πρόκειται για μία από τις πολλές παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνει ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος αναμένεται να αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων τριων εβδομάδων και παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο. Με τον Ψηφιακό Κώδικα καταργείται και επισήμως το …φαξ στις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ στις διατάξεις του θα περιληφθεί και ο πολυδιαφημισμένος ενίαίος προσωπικός αριθμός, ο οποίος θα ακολουθεί τους πολίτες σε ολόκληρη τη ζωή τους και σταδιακά – εντός δύο ετών – θα αντικαταστήσει τόσο τον ΑΦΜ όσο και τον ΑΜΚΑ.

Ειδικά για το φαξ επισημαίνεται ότι αποτελεί πλέον έναν απαρχαιωμένο τρόπο επικοινωνίας. Εφεξής, παρέχονται άλλες δυνατότητες επικοινωνίας των φορέων του δημόσιου τομέα μεταξύ τους (διασύνδεση πρωτοκόλλων των φορέων μέσω του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων) και με τους πολίτες και επιχειρήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή μέσω email.


Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο ρυθμίζει θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο τομέα  και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ κωδικοποιεί πάνω από 125 διατάξεις που περιλαμβάνονται σε δεκάδες νόμους της προηγούμενης δεκαπενταετίας για την πληροφορική και τους ανανεώνει με τα σημερινά δεδομένα (π.χ. Διαύγεια, Προσβασιμότητα, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση).

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά την Διαύγεια και τις αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επισημαίνεται ότι η Νέα Διαύγεια θα περιλαμβάνει «κατάργηση δημοσίευσης ατομικών πράξεων σε ΦΕΚ (πλην εξαιρέσεων). Εντάσσεται το νομοθετικό πλαίσιο της Διαύγειας στο νέο νόμο. Επιπλέον, καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης ατομικών διοικητικών πράξεων σε ΦΕΚ (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων).

Η διαδικασία δημοσίευσης των ατομικών διοικητικών πράξεων απλουστεύεται μέσω της δημοσίευσης αποκλειστικά στη Διαύγεια. Ο χρόνος εφαρμογής της απλούστευσης αυτής θα καθοριστεί σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων». Να σημειωθεί ότι, όπως επισημαίνουν νομικοί κύκλοι, στις ατομικές διοικητικές πράξεις εκτός των υπηρεσιακών μεταβολών στον τομέα του Δημοσίου, Οργανισμών, κ.α δηλαδή διορισμοί, μεταθέσεις, αποσπάσεις, κλπ περιλαμβάνεται και μια σειρά άλλων πράξεων, στις οποίες συγκαταλέγονται οι αδειοδοτήσεις αλλά και οι υπαγωγές στον επενδυτικό νόμο. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις αποτελούν έναν τεράστιο όγκο για το Εθνικό Τυπογραφείο με το ποσοστό τους στις δημοσιεύσεις να εκτιμάται έως και στο 70%. Η αποσυμφόρηση του Εθνικού Τυπογραφείου αποτελεί και το βασικό επιχείρημα του υπουργείου για την υπό κατάρτιση ρύθμιση που επιχειρεί να εξαιρέσει πλήθος αυτών από την υποχρέωση δημοσιευσής τους σε ΦΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν και κατηγορίες, στις οποίες η δημοσίευση θα εξακολουθήσει να είναι υποχρεωτική, διαμηνύουν πηγές του υπουργείου, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποφευχθεί κατ΄ουσένα τρόπο η δημοσίευση και η δημοσιοποίησή τους. Ωστόσο αυτές οι κατηγορίες δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί καθώς βρίσκονται υπό επεξεργασία σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. Σύμφωνα με νομικές πηγές, πάντως, η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Εθνικό Τυπογραφείο δεν μπορούν να συγκριθούν με την Διαύγεια δεδομένου ότι μόνο οι δημοσιεύσεις στην πρώτη παράγουν τεκμήριο. Για παράδειγμα οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι ποίες υποχρεωτικά ορίζεται ότι πρέπει να δημοσιεύονται σε ΦΕΚ, ισχύουν μόνο κατόπιν της δημοσίευσής τους σε αυτό. Επιπλέον το Εθνικό Τυπογραφείο είναι οργανισμός διοικούμενος από ειδικό γραμματέα, ενώ η Διαύγεια μία άυλη πλατφόρμα. Παράλληλα προβλέπεται ότι όλες οι δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ έχουν και το αντίστοιχο έντυπό τους ώστε να μη δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου σε περίπτωση ψηφιακής κατάρρευσης, κάτι το οποίο δεν έχει η Διαύγεια, στην οποία έως τώρα αναρτώνται αποοφάσεις ακόμα και μήνες μετά τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ.


Προσωπικός αριθμός

Με τον Ψηφιακό Κώδικα θεσμοθετείται ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) για τους πολίτες. Ο προσωπικός αριθμός θα εφαρμόζεται για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών από φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο ΠΑ θα αποδίδεται δε μία φορά στο φυσικό πρόσωπο και δεν θα μεταβάλλεται. Ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει αποδοθεί ΑΦΜ, αυτός αποτελεί τον ΠΑ. Σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει αποδοθεί μόνο ΑΜΚΑ, τους αποδίδεται ο ΠΑ σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται σε απόφαση.Να σημειωθεί ότι ο ΠΑ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ των φυσικών προσώπων και τον ΑΜΚΑ σταδιακά και με πλήρη αντικατάσταση εντός μιας διετίας, δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως τη χορήγηση δικαιωμάτων ή την επιβολή υποχρεώσεων στον κάτοχό του. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του κατόχου του ΠΑ ρυθμίζονται από την κείμενη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Παράλληλα θεσμοθετείται το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, το οποίο θα αποτελεί το μοναδικό σημείο της Δημόσιας Διοίκησης, όπου ο πολίτης θα δηλώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση, τηλέφωνο, email). Όλοι οι δημόσιοι φορείς θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά αυτό το μητρώο, για να ενημερώνονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών, χωρίς να απαιτείται οι πολίτες να δηλώνουν ή να επικαιροποιούν ξεχωριστά σε κάθε φορέα τα στοιχεία επικοινωνίας τους.


Ενιαία ψηφιακή πύλη Δημοσίου

Με τον Ψηφιακό Κώδικα, θα επιταχυνθεί η ενδυνάμωση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) Στο  νέο εργαλείο θα εισαχθούν περαιτέρω ρυθμίσεις για τη λειτουργία της, βασικά στοιχεία: δυνατότητα έκδοσης εγγράφων/αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα, ισχυρές μέθοδοι αυθεντικοποίησης ώστε να υπάρχει η μέγιστη βεβαιότητα για την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που χρησιμοποιεί κάθε υπηρεσία.Επιπλέον θεσπίζεται η υποχρέωση παροχής ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών κάτω από την ομπρέλα της ΕΨΠ (gov.gr) Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) αποτελεί την αποκλειστική πύλη παροχής ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών προς πολίτες/επιχειρήσεις. Εισάγονται περαιτέρω ρυθμίσεις για τη λειτουργία της με βασικά στοιχεία τη δυνατότητα έκδοσης εγγράφων/αιτήσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την καθιέρωση ισχυρών μεθόδων επαλήθευσης της ταυτότητας του συναλλασσομένου προσώπου (αυθεντικοποίηση), ώστε να υπάρχει η μέγιστη βεβαιότητα για την ταυτότητα του προσώπου που χρησιμοποιεί κάθε υπηρεσία.Στην κατεύθυνση αυτή μονιμοποιούνται οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είχαν θεσμοθετηθεί με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του COVID-19. Συγκεκριμένα, κωδικοποιούνται οι διατάξεις της από 20.3.2020 ΠΝΠ για τις πρώτες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες μέσω της ΕΨΠ:

Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση,
    Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση,
    άυλη συνταγογράφηση,
    KYC.

Εφεξής, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη στις αρμόδιες αρχές για την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής σε υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις, καθώς η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών της ΕΨΠ έχει την ίδια ισχύ με την βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Πρόκειται για καινοτομία, απαραίτητη για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών με τα εχέγγυα που απαιτούν οι κείμενες διατάξεις για τη διοικητική δράση.

Στις υπόλοιπες δατάξεις του Ψηφιακού Κώδικα, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, περιλαμβάνονται:    – Νέο Σύστημα Διακυβέρνησης-προγραμματισμός Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής σε κυλιόμενη βάση Ο προγραμματισμός και η εφαρμογή της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής μέσω της Βίβλου, συγχρονίζεται με τον προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου (Επιτελικό Κράτος) και γίνεται σε κυλιόμενη βάση προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις με ευελιξία.


Θεσμοθετούνται ειδικά όργανα και επιτροπές για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας.
– Γενικές Αρχές Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεσμοθετούνται οι αρχές της ψηφιακής διακυβέρνησης ώστε να δίνεται έμφαση τόσο στην αναπτυξιακή λογική όσο και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος (ευπαθείς ομάδες, προστασία προσωπικών δεδομένων κλπ)
– Ετήσιος Διαγωνισμός και Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεσμοθετούνται ετήσια βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης για δημοσίους φορείς ή υπαλλήλους. Ουσιαστικά διευρύνεται η διάταξη που υπήρχε στο νόμο 4305/2014 για τα ανοικτά δεδομένα.
– Ηλεκτρονικά Έγγραφα –Ιδιωτικά/Δημόσια Θεσμοθετούνται ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για την έκδοση ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων και την ηλεκτρονική διακίνησή τους. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν και τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα. Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις για την ισχύ των ηλεκτρονικών δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων μετά την εκτύπωσή τους. Η αρχιτεκτονική των διατάξεων για τα ηλεκτρονικά έγγραφα βρίσκεται σε εναρμόνιση με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, κατά τρόπο ώστε ο μεν Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας να αποτελεί τον οδηγό για τα έντυπα έγγραφα, ο δε Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης να αποτελεί τον οδηγό για τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα.
– Δικονομικές Ρυθμίσεις Η ισχύς των ηλεκτρονικών εγγράφων επεκτείνεται και στις διαδικασίες ενώπιον όλων των δικαστηρίων. Εισάγονται γενικές ρυθμίσεις και ειδικότερες προσθήκες στις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις.
– Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) Θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα. Το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ), το οποίο ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες και στο οποίο θα ενταχθούν όλοι οι δημόσιοι φορείς, αποτελεί τομή τόσο για την ψηφιοποίηση του κρατικού μηχανισμού όσο και για την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών.
– Υπηρεσίες εμπιστοσύνης- Εξ αποστάσεως ταυτοποίηση: Επικαιροποιείται το ρυθμιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με τα ψηφιακά πιστοποιητικά και τους παρόχους τους (ηλεκτρονικές υπογραφές και σφραγίδες), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 (Κανονισμός eIDAS) και καταργείται το ανεπίκαιρο π.δ. 150/2001, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι θεσμοθετείται για πρώτη φορά η χρήση και ισχύς των ηλεκτρονικών σφραγίδων. Επίσης, νομοθετείται για πρώτη φορά,η εξ αποστάσεως ταυτοποίηση – μέθοδος διαδεδομένη στην ΕΕ –και δημιουργούνται οι συνθήκες για να αναπτυχθούν, τόσο στο ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
– Θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης Εισάγεται η ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης. Στόχος είναι ό,τι αποτελεί το σημερινό συστημένο ταχυδρομείο, να αποτελέσει η υπηρεσία συστημένης παράδοσης για τον ηλεκτρονικό κόσμο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές ηλεκτρονικό “κανάλι επικοινωνίας” του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα η ως άνω υπηρεσία,μολονότι προβλεπόταν στον ευρωπαϊκό κανονισμό, παρέμεινε αναξιοποίητη. Με τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιουργούνται οι συνθήκες για να αναπτυχθεί τόσο στο ιδιωτικό όσο και στον δημόσια τομέα. Ειδικότερα στο δημόσιο παρέχονται νέες δυνατότητες ηλεκτρονικής διεπαφής Δημοσίου και πολιτών/επιχειρήσεων. Στόχος ο διοικητικός έλεγχος να γίνεται ηλεκτρονικά.
– Νέα Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Στο πλαίσιο εισαγωγής της νομοθεσίας για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, εντάσσεται ο εκσυγχρονισμός της ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου), δηλαδή του δημόσιου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης που λειτουργεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η νέα ΑΠΕΔ εναρμονίζεται με τα τελευταία πρότυπα με στόχο την εξωστρέφειά της, ώστε να αποτελέσει έναν ανταγωνιστικό εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης – υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για δομή της κεντρικής διοίκησης υπό την σκέπη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
– Ενσωμάτωση νέας Οδηγίας (2019/1024) για τα Ανοικτά Δεδομένα  Βασικό στοιχείο η καθιέρωση και ενδυνάμωση/διεύρυνση της αρχής της ανοικτής (και κατά κανόνα δωρεάν) διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα, ενώ προστίθενται στο πεδίο εφαρμογής οι ΔΕΚΟ του ν. 3429/2005 καθώς και τα ερευνητικά ιδρύματα του ν. 4386/2014. Οι περαιτέρω αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς: (α) παροχή πρόσβασης σε δυναμικά δεδομένα (δεδομένα που συνεχώς μεταβάλλονται σε πραγματικό χρόνο, όπως περιβαλλοντικά, μετεωρολογικά, κυκλοφοριακά δεδομένα και δεδομένα αισθητήρων) σε πραγματικό χρόνο μέσω κατάλληλων τεχνικών μέσων και αφού προηγηθεί επαλήθευσή τους και (β) αύξηση της διάθεσης δεδομένων υψηλής αξίας του δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από δημόσιες επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη ανοικτή διάθεση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας του δημόσιου τομέα, λόγω των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων της περαιτέρω χρήσης τους για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, κυρίως λόγω της καταλληλότητάς τους για τη δημιουργία υπηρεσιών και εφαρμογών προστιθέμενης αξίας καθώς και νέων, ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.
– Θεσμοθέτηση Μητρώου Διοικητικών  Διαδικασιών Δημοσίου Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται όλες οι ψηφιακές ή φυσικές διαδικασίες του Δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως εάν αφορούν παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε πολίτες ή φορείς του ιδιωτικού τομέα ή εσωτερικές διαδικασίες του δημοσίου τομέα. Ουδεμία παρέκκλιση δεν μπορεί να υπάρξει κατά την εφαρμογή της διαδικασίας από οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα τη διαδικασία που απαιτείται για τη συναλλαγή του με το Δημόσιο χωρίς να εκτίθεται σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και περιττής γραφειοκρατίας.
– KYC: Παρέχεται η δυνατότητα να διεξάγονται ηλεκτρονικά από τις Τράπεζες τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που προβλέπει η νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διευκολύνοντας τις σχετικές τραπεζικές διαδικασίες και εξουδετερώνοντας τα αντίστοιχα κόστη τόσο των τραπεζών όσο και των πολιτών/επιχειρήσεων. Η σχετική πρωτοβουλία έχει ολοκληρωθεί θεσμικά μετά από στενή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
– Θεσμοθέτηση της Υποχρέωσης Ομοιομορφίας ιστοσελίδων Κεντρικής Διοίκησης πλην ΑΕΙ/ερευνητικών και Πολιτισμού Οι ιστοσελίδες των φορέων του δημόσιου τομέα ακολουθούν ενιαίους κανόνες και υποχρεώσεις. Οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες δεν παρέχονται μέσα από τις ιστοσελίδες του Δημοσίου, αλλά από πλατφόρμες και κυρίως μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.
– Θεσμοθέτηση του CloudFirstPolicy για το δημόσιο Το νομοσχέδιο υιοθετεί την καλή πρακτική, διεθνώς, τουcloudfirstpolicy. Κανόνας είναι η προτεραιότητα στην επιλογή υπηρεσιών νέφους από όλους τους δημόσιους φορείς με την υποχρέωση χρήσης είτε των κεντρικών υποδομών κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, είτε άλλων υποδομών publiccloud από πιστοποιημένους παρόχους, στο πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτει η ΓΓΠΣΔΔ με αυτούς. Υιοθετείται η αλλαγή της τιμής μονάδας του υπολογισμού της παροχής υπηρεσιών νέφους.
– Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2018/1972)