Σύλλογος φίλων Παιδόπολης Αλίμου: Πρόσκληση Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, στη συνεδρίασή του στις 5 Νοεμβρίου 2018, αποφάσισε την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:30 στην Παιδόπολη Αλίμου, Θουκυδίδου 82, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση των πεπραγμένων αυτού και έγκριση Οικονομικού Απολογισμού.

2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση αυτής.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

Εάν κατά την παραπάνω προσδιορισθείσα ημερομηνία, δεν πραγματοποιηθεί απαρτία των Μελών στη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:30 στον ίδιο χώρο.