Ετικέτα: ΙΥΕΠΥΑ

ΠΕΟ: Επιβεβλημένες οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο των ιδιωτών φυλάκων

0
Παρά τη ραγδαία άνοδο του επαγγέλματος του φύλακα δεν υπάρχει έλεγχος αν τηρούνται κριτήρια δεν ελέγχεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν υπάρχει...
Διαφημιστέιτε εδώ