Μητσοτάκης προς Κομισιόν: «Απελευθερώστε άμεσα ευρωπαϊκούς πόρους»

Κοινή επιστολή προς τους Επιτρόπους Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα, καθώς και Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Νίκολας Σμιτ, απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειών, ώστε να αποτραπούν οι δυσμενείς οικονομικές συνέπειες από την εξάπλωση του κορονοϊού.


Στην επιστολή του, ο Έλληνας πρωθυπουργός, αφού περιγράφει την κρίση που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19 ως μια «άνευ προηγουμένου κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, που έχει καταστεί ένας κοινωνικοοικονομικός εφιάλτης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο», ζητεί την άμεση παρέμβαση της Κομισιόν, ώστε να απελευθερωθούν άμεσα πόροι της Ε.Ε. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης.


Όπως σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, είναι κρίσιμο να υπάρξει γοργή αποδέσμευση οικονομικών πόρων από το ΕΤΕΠ, για να στηριχθούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά χώρες-μέλη της Ε.Ε., όπως η Ελλάδα, που αναγκάστηκαν να λάβουν σειρά από κατεπείγοντα μέτρα για τη στήριξη των οικονομιών τους.

Τι ζητά ο πρωθυπουργός από την Κομισιόν

Ειδικότερα, ο Μητσοτάκης ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εξής:

  • Να επιτραπεί η μεταφορά ποσών μεταξύ κατηγοριών περιφερειών πέραν του 3% που ήδη χρησιμοποιείται. Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός, «τα περισσότερα από τα αδαπάνητα ή μη αποδοσμένα κεφάλαια κατανέμονται μεταξύ των πέντε λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Αττική που έχει δεχθεί το ισχυρότερο πλήγημα, έχουν σχεδόν μηδενικούς αποδιδόμενους πόρους.
  • Η μεταφορά ποσών να γίνεται μεταξύ όλων των Ταμείων που κατανέμονται σε μια χώρα-μέλος, ώστε οι πόροι να χρησιμοποιούνται όπου υφίσταται περισσότερο ανάγκη (π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ESF. Η ισχύουσα τροποποιημένη νομοθεσία δεν επιτρέπει μεταφορές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής και δεν υπάρχει σχετική ενέργεια κατά του κορονοϊού, η οποία να πληροί τις προϋποθέσεις υπό τους όρους που διέπουν το Ταμείο Συνοχής. Επομένως, αν και θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήση κάποιων πόρων από το Ταμείο Συνοχής, αυτό δεν μας επιτρέπεται.
  • Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τροποιήσεις στη νομοθεσία του ESF (κάτι που ακόμη δεν έχει προταθεί). «Εκτιμούμε», αναφέρει ο πρωθυπουργός «όλες τις απαντήσεις που δίδονται ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα του ESF και πράγματι οι περισσότερες είναι χρήσιμες, αλλά ακόμη και υπό το πρίσμα αυτό, δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι πως ένα έγγραφο ερωταπαντήσεων εξασφαλίζει νομική βεβαιότητα».
  • Να υλοποιηθούν οι τροποποιήσεις του γενικού κανονιστικού πλαισίου, ώστε η κρατική ενίσχυση να ρέει πραγματικά προς τις επιχειρήσεις που την έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά ότι η αναχρηματοδότηση των δανείων θα μπορούσε να καταστεί δυνατή.
  • Να επιτραπεί ως προσωρινό μέτρο η στήριξη όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους (όχι μόνον οι μικρομεσαίες). «Είστε προφανώς ενημέροι ότι αεροπορικές εταιρείες, μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κλπ. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στήριξης, χωρίς μια τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ERDF)», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
  • Να ανασταλεί ο κανόνας Ν+3 για το 2020 και να εφαρμοστεί το 2021 (π.χ. επέκταση της περιόδου επιλεξιμότητας κατά ένα έτος, καθώς οι κανονισμοί που αφορούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας μπορεί να βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή, όμως ο αντίκτυπος της κρίσης αυτής κινείται πέρα από το χρονικό σημείο της κρίσης). Είναι αναγκαία μια ξεκάθαρη και αδιαφιλονίκητη επέκταση, καθώς προγράμματα και ενέργειες έχουν σταματήσει να υλοποιούνται επί του παρόντος.
  • Να υπάρξει πρόνοια για ενδεχόμενη αύξηση της συμπληρωματικής συγχρηματοδότησης, τουλάχιστον για χώρες όπως η Ελλάδα που δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα από την οικονομική κρίση.