ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 101, 141 & 142 ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

πηγή: alimos.gov.gr