Χρέη στην εφορία: Πώς μπορούν οι οφειλέτες να μπλοκάρουν τις κατασχέσεις

Το χειρότερο λάθος που μπορεί να κάνει σήμερα ένας οφειλέτης του Δημοσίου είναι να αφήσει αρρύθμιστο το χρέος του περιμένοντας την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης από 24 έως 48 δόσεις.

Η υφιστάμενη πάγια ρύθμιση συνεχίζει να ισχύει και έχει το προνόμιο να αναστέλλει κάθε εντολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που επίκειται να επιβληθεί αν το ποσό της οφειλής είναι πάνω από 500 ευρώ.

Από το υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι όσοι ρυθμίσουν τις οφειλές τους στη σημερινή πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων μπορούν – αν έχουν τις προϋποθέσεις και υπάρχει κάποιο όφελος μέσω ενός μεγαλύτερου αριθμού δόσεων –να μεταπηδούν στη νέα πάγια ρύθμιση όταν αυτή θα λειτουργήσει.

Κίνδυνος

Συνεπώς το μεγαλύτερο λάθος θα είναι να μη ρυθμίσει κάποιος το χρέος του στην εφορία, περιμένοντας την νέα ρύθμιση, να μπει στην λίστα των φορολογούμενων και να του επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα.

Ο φορολογούμενος αυτός, τελικά δεν θα καταφέρει να τα αποφύγει την κατάσχεση του τραπεζικού του λογαριασμού ή άλλων περιουσιακών του στοιχείων. Τούτο διότι η νέα ρύθμιση από 24 έως και 48 δόσεις δεν αναστέλλει διαδικασίες κατάσχεσης που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η σχετική υπουργική απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες αλλά η πλατφόρμα θα ανοίξει περί τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2020, καθώς η νέα ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων δεν μπορεί να συνεργαστεί με την πλατφόρμα που διαχειρίζεται την υφιστάμενη πάγια ρύθμιση.

Γι’ αυτό υπάρχει η σκέψη να γίνει μια συνολικά νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει και να διαχειριστεί το σύνολο των οφειλών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Οι κόφτες

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο θεωρητικά μεγαλύτερος αριθμός δόσεων, αφορά πολύ μικρό μέρος των οφειλετών, αφού η ρύθμιση περιορίζει τον αριθμό των δόσεων με δύο τρόπους:

-Πρώτον επιβάλλει εισοδηματικό κριτήριο που θα μειώνει έμμεσα τον μέγιστο αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Αυτό διότι ανάλογα με το εισόδημα θα υπάρχει και ένα ποσοστό της οφειλής που θα πρέπει να αποπληρώνεται σε μηνιαία βάση.

-Δεύτερον ,επιβάλλει κλιμακωτό επιτόκιο, που αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που διαλέγει να ρυθμίσει την οφειλή του ο φορολογούμενος.

Ειδικότερα, για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 12 δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο που φτάνει το επιτόκιο κοντά στο 2,75%. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5% φτάνοντας ως το και 6,5% έναντι επιτοκίου 5% για την σημερινή πάγια ρύθμιση.

enikos.gr