Δήμος Ηλιούπολης: Ενημέρωση για τα οικονομικά των σχολικών επιτροπών

Συνεπείς στη δέσμευση για διαφάνεια στην διαχείριση των Οικονομικών του Δήμου και μετά την συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ηλιούπολης, ανακοινώνουμε τα οικονομικά δεδομένα των δύο Σχολικών Επιτροπών, όπως τα παραλάβαμε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οφειλές προς τρίτους : 383.800 €
Ενδεικτικά οι μεγαλύτερες οφειλές:
ΟΤΕ: 64.871 €
ΕΥΔΑΠ: 66.515 €
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 45.978 €
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: 24.836 €
Ταμειακά διαθέσιμα : 9.000 €
Απαιτήσεις από τρίτους : 11.500 € (ΚΥΛΙΚΕΙΑ)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οφειλές προς τρίτους : 105.468 €
Ενδεικτικά οι μεγαλύτερες οφειλές:
ΟΤΕ: 3.760 €
ΕΥΔΑΠ: 38.146 €
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 38.787 €
Ταμειακά διαθέσιμα : 24.380 €
Απαιτήσεις από τρίτους : 34.028 €
(ΚΥΛΙΚΕΙΑ: 16.416€ & ΙΝΕΔΙΒΙΜ:17.612€)

Η νέα Διοίκηση θα προχωρήσει σε άμεσες λύσεις για την εξοικονόμηση πόρων και την σωστή οργάνωση, όπως δε έχει ήδη εξαγγείλει θα ηχογραφούνται όλες οι συνεδριάσεις των ΔΣ, ώστε τα πρακτικά τους, με την δημοσίευσή στην ιστοσελίδα του Δήμου, να είναι στην διάθεση όλων των Δημοτών.