Ένα από τα πιο σημαντικά έργα για την Ηλιούπολη έχει μπει οριστικά στο δρόμο της υλοποίησης

Έργο κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Αναρτήθηκε-δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για το δίκτυο αντιπλημμυρικών αγωγών ομβρίων προϋπολογισμού 7.440.000,00 ΕΥΡΩ, που καλύπτει ευρεία περιοχή της πόλης από τον Καρέα μέχρι το Νησάκι, περιοχή που πλημμυρίζει επικίνδυνα σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 2η Σεπτεμβρίου 2019, και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Μέχρι το 2011 δεν υπήρχε καν μελέτη για το έργο, παρότι τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν έντονα, επικίνδυνα και καταστροφικά, μέχρι του σημείου να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές αλλά και να εισέρχονται τα ορμητικά νερά μέσα στο νεκροταφείο και να παρασύρουν τάφους. Ο νέος Δήμαρχος τότε Βασίλης Βαλασόπουλος με τις Υπηρεσίες του Δήμου και τους συνεργάτες του έθεσαν άμεσα το έργο αυτό, – όπως και τους δύο άλλους αντιπλημμυρικούς αγωγούς Σ2 & Σ3 που ήδη έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν-, σε πρώτη προτεραιότητα. Διεκδίκησαν και πέτυχαν την εκπόνηση της μελέτης από την Περιφέρεια Αττικής, την ένταξη στη συνέχεια του έργου στο πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας με εξασφάλιση της χρηματοδότησής του, την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων από πληθώρα εμπλεκομένων φορέων, και τελικά τώρα την δημοσίευση του διαγωνισμού ώστε να “κλειδώσει” αμετάκλητα η χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου.

Το έργο αποτελείται από δίκτυο 4 κυρίων συλλεκτήριων αγωγών μήκους 3481 μέτρων, από έξι δευτερεύοντες αγωγούς συνολικού μήκους 314 μέτρων, ως επίσης και από μικρού μήκους αγωγό και μικρά τεχνικά σε εκτός σχεδίου περιοχή στον Καρέα κάτω από τη Μονή Άη Γιάννη Καρέα. Αποδέκτης των απορροών είναι ο συλλεκτήρας Σ1, στην συμβολή της Λ. Παπανδρέου και της οδού Ισαύρων Ηλιούπολης, όπου έχει κατασκευαστεί αναμονή σύνδεσης του Σ1 με τον αγωγό 1 του εν λόγω έργου . Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του έργου σημειώνεται ότι οι διατομές των αγωγών είναι πολύ μεγάλες, το μεγαλύτερο μέρος των αγωγών έχουν ορθογωνική διατομή 2×2 μέτρα, 2×1,80 μέτρα, 2×1,50 μέτρα.

Οι αγωγοί διέρχονται από τους εξής βασικούς δρόμους: 28ης Οκτωβρίου (από Καρέα), Αριστοτέλους, Αναστάσεως, Θουκυδίδου, Δημοσθένους, Απόλλωνος, Υπερείδου, Αλ. Παναγούλη, Βελισσαρίου, Ισαύρων.

Με την κατασκευή αυτού του έργου ολοκληρώνεται το δίκτυο βασικών αντιπλημμυρικών αγωγών της Ηλιούπολης, και απομένει να κατασκευασθούν μικροί αγωγοί στις γειτονιές, όπου χρειάζεται, οι οποίοι θα συνδεθούν με τους βασικούς αγωγούς για να εξασφαλισθεί η πλήρης απορροή όλων των βρόχινων νερών μέσα από το δίκτυο σε κάθε γωνιά της πόλης.