Ενημέρωση για τα προνοιακά επιδόματα στο Δήμο Ηλιούπολης

Ο Δήμος Ηλιούπολης ενημερώνει τους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων ότι από την 1η Ιανουαρίου 2019 την ευθύνη πληρωμής τους έχει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ο Δήμος μας δεν έχει πλέον αρμοδιότητα για την παραλαβή και επεξεργασία αρχικών αιτήσεων για χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ούτε και τροποποιήσεις αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται είτε στα γραφεία του ΟΠΕΚΑ, Πατησίων 30, είτε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας, Ηρώς Κωνσταντοπούλου 52.