Γενναίο «κούρεμα» σε όποιους βγουν από το νόμο Κατσέλη

Μεγάλο κούρεμα οφειλής και διακανονισμό του υπολοίπου με πολύ ευνοϊκούς όρους προσφέρουν οι τράπεζες σε κόκκινους δανειολήπτες, προκειμένου να απαρνηθούν την προστασία του νόμου Κατσέλη. Προτεραιότητα δίνουν στην τακτοποίηση προβληματικών στεγαστικών δανείων.

Οι τράπεζες έχουν διαμορφώσει ενιαίο πλαίσιο προτεινόμενων διακανονισμών και ρυθμίσεων για τα περίπου 120.000 προβληματικά δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς νομικής προστασίας, καθώς οι δανειολήπτες τους έχουν επιτύχει να ενταχθούν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Υπάρχουν πολλές υποθέσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη που έχουν πάρει δικάσιμο για το 2019, το 2020 και για αργότερα. Οι τράπεζες δεν θέλουν να παραταθούν τόσο πολύ οι εκκρεμότητες. Προσπαθούν λοιπόν να τελειώνουν γρήγορα με τα κόκκινα δάνεια που έχουν νομική προστασία. Γι’ αυτό ζητούν από τους δανειολήπτες να παραιτηθούν της προστασίας, εξασφαλίζοντας κούρεμα υποχρεώσεων και ευνοϊκούς όρους  αποπληρωμής.

Ηδη έχουν σταλεί χιλιάδες προσκλητήρια. Όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανταπόκριση. Διαπιστώνεται απροθυμία από πλευράς δανειοληπτών, οι οποίοι προτιμούν την προσωρινή ασφάλεια που τους παρέχει ο νόμος Κατσέλη, ώσπου να εκδικασθεί η υπόθεση τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους οφειλέτες στεγαστικών δανείων.

Διαγραφή χρέους

Οι τράπεζες συμφώνησαν μεταξύ τους, οπως σημειώνει το sofokleousin.gr, με στόχο να διευθετήσουν χρέη δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στον νόμο και έχουν οφειλές σε πολλές τράπεζες.
Στόχος της κοινής διατραπεζικής ρύθμισης είναι η γρήγορη εξυγίανση του συγκεκριμένου δανειακού χαρτοφυλακίου χωρίς χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Η ρύθμιση είναι γενναία για τα καταναλωτικά δάνεια: Προσφέρεται κούρεμα της οφειλής κατά 80% για χρέος έως 50.000 ευρώ ανά τράπεζα. Το κούρεμα δίνεται από όλες τις τράπεζες στις οποίες ο δανειολήπτης έχει χρέη από πιστωτικές κάρτες και δάνεια αυτής της κατηγορίας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι οφειλές από καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και υπεραναλήψεις μετρητών είναι μικρού ύψους- κατά μέσο όρο 10.000 ευρώ ανά δανειολήπτη. Αυτό επιτρέπει να γίνει μεγάλο κούρεμα.

Τα στεγαστικά

Η ρύθμιση για τα στεγαστικά αφορά αποκλειστικά δάνεια πρώτης κατοικίας μέχρι 300.000 ευρώ – και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι 500.000 ευρώ.
Η βάση πληρωμής θα είναι η αξία του ακινήτου και όχι το ύψος του δανείου. Ο δανειολήπτης θα κληθεί να αποπληρώσει το 80% της σημερινής αξίας του ακινήτου του.

Για παράδειγμα, εάν έχει πάρει στεγαστικό δάνειο 130.000 ευρώ και η τωρινή αξία του σπιτιού είναι 100.000 ευρώ, η τράπεζα θα του προτείνει

-Να πληρώσει το 80% των 100.000 (δηλαδή 80.000), με δόσεις που θα συμφωνηθούν.

-Να παγώσει το υπόλοιπο ποσό (οι 50.000 της διαφοράς μεταξύ του δανείου που έχει λάβει και των 80.000 που καλείται να πληρώσει)

-Αυτό το υπόλοιπο που παγώνει τώρα και μένει ως οφειλή, να διαγραφεί ολοσχερώς σε βάθος χρόνου, όταν θα έχει αποπληρωθεί το συμφωνηθέν ποσό της ρύθμισης.

Στη ρύθμιση των στεγαστικών σημαντικό ρόλο παίζει η συνολική ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη. Εάν πέραν της πρώτης κατοικίας έχει κι άλλη ακίνητη περιουσία που η συνολική αξία της ξεπερνά το ύψος του δανείου, δεν θα γίνεται κούρεμα και δεν θα μπορεί να κάνει χρήση του βασικού κανόνα της συγκεκριμένης ρύθμισης, που είναι η αποπληρωμή του 80% της παρούσας αξίας του ακινήτου.

πηγή: economy365.gr