Νέα Σμύρνη: Αυξάνεται η ανακύκλωση στους μπλε κάδους

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α’ Αρ. 170 της 8-11-17, την τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, την προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ όπως και τη ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, υποχρέωση της υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης των Δήμων είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και η μείωση των απορριμμάτων.

Στην προσπάθεια αυτή ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενεργοποιήσει τακτικές για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να μειώνονται τα απορρίμματα που μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Φυλής και να αυξάνεται η ανακύκλωση στους μπλε κάδους με κορύφωση το έτος 2017 (όπως φαίνεται στα γραφήματα 1 και 2).

Επίσης, εκτός από την ανακύκλωση στους μπλε κάδους, η υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου μας, προσπαθεί κάθε χρόνο να δίνει κίνητρο στους δημότες για να γίνεται ανακύκλωση με το σύστημα της «διαλογής στην πηγή»

Έτσι, κυρίως τα έτη 2016 και 2017, δημιουργήθηκαν συνεργασίες για ανακύκλωση γυαλιού, χαρτιού, σίδερου (κυρίως με τα εγκαταλελειμμένα οχήματα), μπαταριών καθώς και τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η αύξηση αυτών το 2017 άγγιξε το 73% (όπως φαίνεται στο γράφημα 3).

Τα παραπάνω στοιχεία είναι επίσημα και έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ), έχοντας κατατάξει το Δήμο μέσα στους πρώτους πέντε Δήμους πανελλαδικά.

Οι κάτοικοι έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους την ανακύκλωση, συμβάλλοντας στη διατήρηση της Νέας Σμύρνης ως σύγχρονης και καθαρής πόλης.

Πηγή : notia.gr