Ο Νίκος Λεβετσοβίτης είναι νέος πρόεδρος του Γκόλφ Γλυφάδας