Προκήρυξη του έργου «Αντιπλημμυρικής προστασίας στους δήμους Ηλιούπολης και Βύρωνα (περιοχή Καρέα-Αναστάσεως)»

Ένα έργο πνοής για την πόλη μας, μετά από μεγάλους αγώνες, κατορθώσαμε να ξεκινήσει την υλοποίησή του, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας οι όροι διακήρυξης με Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του Έργου Αντιπλημμυρικής Προστασίας στους Δήμους Ηλιούπολης και Βύρωνα (περιοχή Καρέα – Αναστάσεως).

Είναι μια ιστορική στιγμή για την Ηλιούπολη αφού με την κατασκευή του δικτύου των αγωγών αυτών η πόλη ολοκληρώνει το δίκτυο βασικών συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων (εντός του 2018 ολοκληρώθηκαν και έχουν τεθεί σε λειτουργία οι σημαντικότατοι βασικοί αγωγοί Σ2 και Σ3 που κάλυψαν μεγάλο τμήμα της πόλης), οπότε ένα από τα μείζονα προβλήματα της πόλης, αυτό της αντιπλημμυρικής θωράκισης, επιλύεται οριστικά.
Το έργο απαρτίζεται από δίκτυο 4 κυρίων συλλεκτηρίων αγωγών μήκους 3.481 μέτρων, από έξι δευτερεύοντες αγωγούς συνολικού μήκους 314 μέτρων, όπως και από μικρού μήκους αγωγό και μικρά τεχνικά σε εκτός σχεδίου περιοχή στον Καρέα κάτω από τη Μονή Άη Γιάννη Καρέα.
Αποδέκτης των πλημμυρικών απορροών των έργων είναι ο συλλεκτήρας Σ1, στην συμβολή της Λ. Παπανδρέου και της οδού Ισαύρων Ηλιούπολης, όπου έχει κατασκευαστεί αναμονή σύνδεσης του Σ1 με τον αγωγό 1 του εν λόγω έργου . Οι διατομές των αγωγών ποικίλουν, για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του έργου σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος των αγωγών έχουν ορθογωνική διατομή 2×2 μέτρα, 2×1,80 μέτρα, 2×1,50 μέτρα.


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.440.000€ και χρηματοδοτείται 100% από την Περιφέρεια Αττικής.
Απομένουν μόνο ορισμένοι δευτερεύοντες αγωγοί σε εσωτερικούς δρόμους για την πλήρη απαγωγή των βρόχινων υδάτων, η σχετική μελέτη προβλέπεται να εκπονηθεί εντός του 2019, και η υλοποίηση θα προχωρήσει παράλληλα με την κατασκευή των βασικών αγωγών Καρέα – Αναστάσεως.