Διοικητικές αλλαγές στον δήμο Ηλιούπολης

Η νέα Διοίκηση με αποφασιστικότητα αναδιοργανώνει τις Δημοτικές Υπηρεσίες, με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους και την βελτίωση της καθημερινότητας του Δημότη.

Όπως επανειλημμένα έχει διακηρυχθεί, η μακροχρόνια παραμονή αιρετών και υπηρεσιακών στην ίδια θέση δημιουργεί επανάπαυση, απώλεια της δημιουργικής διάθεσης αλλά και κινδύνους καθεστωτικών λογικών.

Με χθεσινή του απόφαση ο Δήμαρχος Γ. Χατζηδάκης πραγματοποίησε τις απαραίτητες καταρχήν διοικητικές αλλαγές και μετακίνησε 30 υπαλλήλους του Δήμου σε νέες θέσεις, με αυστηρά υπηρεσιακά κριτήρια και αφού προηγήθηκε:
• μελέτη των αναγκών ενίσχυσης Διευθύνσεων και Τμημάτων.
• προσεκτική εκτίμηση συνέπειας και παραγωγής αποτελέσματος,
• αξιολόγηση τόσο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, όσο και της απόδοσης διευθυντών, προϊσταμένων και εργαζομένων.

Η Διοίκηση του Δήμου Ηλιούπολης ανέλαβε στις 2 Σεπτέμβρη το βαρύ καθήκον να αλλάξει την πόλη προς το καλύτερο και αυτό θα πράξει.