Γιώργος Χατζηδάκης: «Η δέσμευσή μας για νομιμότητα παντού, θα γίνει καθημερινή πρακτική στην πόλη»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Αμέσως μετά το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα, η νέα Διοίκηση είχε δεσμευτεί να εισηγηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Ειδική Απόφαση, που θα καθορίζει το ωράριο και τους όρους τροφοδοσίας των Σούπερ Μάρκετ, κάτι που έπρεπε να είχε ήδη γίνει από την προηγούμενη Διοίκηση.
Εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα ανά επιχείρηση και αναλυτικά:
• εάν γειτονεύουν με σχολεία,
• εάν παρεμποδίζονται οι αστικές συγκοινωνίες,
• εάν διαθέτουν επαρκή ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης για φορτοεκφορτώσεις,
• τις τοπικές συνθήκες κυκλοφοριακής κίνησης, πλάτος οδού ή άλλες ιδιαιτερότητες και φυσικά
• παίρνοντας υπόψη αναφορές και υποδείξεις δημοτών μας.
Η Διοίκηση έφερε το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για μια πιο ανοιχτή και δημοκρατική διαβούλευση, με την συμμετοχή των εκπροσώπων, τόσο των παρατάξεων όσο και των επτά μεγάλων Μάρκετ της πόλης.
Η πρόταση, που εκ των προτέρων τους είχε γνωστοποιηθεί, περιόριζε χρονικά την φορτοεκφόρτωση και εξέφραζε την γενική ανάγκη για ασφαλή διέλευση πεζών και ιδίως μαθητών στα Σχολεία αλλά και των οχημάτων με την μικρότερη δυνατή όχληση.
Στην συνεδρίαση οι επιχειρήσεις ζήτησαν προθεσμία μιας εβδομάδας, για να ενημερωθούν οι διοικήσεις τους, αυτό έγινε ομόφωνα δεκτό και έτσι μετατέθηκε η λήψη απόφασης για την επόμενη εβδομάδα.
Η αντιπολιτευτική πρόθεση δημοτικών συμβούλων, χωρίς σαφείς προτάσεις, τελικά μήπως διευκολύνει την «γνωστή λύση» της μη απόφασης και της συνέχισης του ισχύοντος άναρχου τρόπου τροφοδοσίας;
Και ως πότε;
Έως το επόμενο ανεπιθύμητο ατύχημα, που τότε κάποιοι θα φωνάζουν για τις «ευθύνες της Διοίκησης»;
Τα Σούπερ Μάρκετ-προς τιμήν τους-έχουν δεχτεί, ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και ότι επιθυμούν να συμβάλλουν στην επίλυσή του.
Η αντιπολιτευτική ματαιοδοξία και η επιχειρούμενη παραπληροφόρηση, δεν θα ανακόψουν την προσπάθεια του Δήμου Ηλιούπολης, να διαφυλάξει την ασφάλεια των δημοτών και να περιορίσει το κυκλοφοριακό χάος, με την θέσπιση κανόνων.
Αυτό είναι το αίτημα των πολιτών και αυτό υλοποιούμε.
Η δέσμευσή μας για νομιμότητα παντού, θα γίνει καθημερινή πρακτική στην πόλη και καλό είναι να το συνειδητοποιήσουν, όσοι μέχρι τώρα εξυπηρετούνταν από την ανεξέλεγκτη κατάσταση στις φορτοεκφορτώσεις.