ΣΒΑΚ Δήμου Ηλιούπολης – Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Ηλιούπολης

Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί στα πλαίσια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για το Δήμο με σκοπό να καταγραφούν και να αποτυπωθούν πιθανά προβλήματα ή/και σκέψεις, απόψεις, προτάσεις σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος μεταφορών και της κινητικότητας στο Δήμο Ηλιούπολης

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Σ.Β.Α.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ;

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Ηλιούπολης είναι ένα στρατηγικό πλάνο, που στοχεύει:
• στην διευκόλυνση της κίνησης των ανθρώπων μέσα στην πόλη,
• στην βελτίωση της προσβασιμότητας των κατοίκων στους καθημερινούς προορισμούς τους, προς και από την εργασία, τα ψώνια, τη διασκέδαση,
• στην καλύτερη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων μέσα στο πλαίσιο αυτό,
• στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, με επίκεντρο όμως τον άνθρωπο και όχι το μηχανοκίνητο όχημα.
• στην δόμηση οράματος με βάση μακροχρόνιο-ολιστικό σχεδιασμό και όχι βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ή μερικό.
• στην συνεχή επαναξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων μέσω της διαμόρφωσης βέλτιστων πρακτικών μάθησης και βελτίωσης
• στη συμμετοχική διαδικασία των κατοίκων και όλων των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων φορέων και οργανισμών και όχι μόνο των υπηρεσιών του Δήμου,
Το Σ.Β.Α.Κ. επιδιώκει να δημιουργηθεί με μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών, που θα εξασφαλίζει:
• την προσβασιμότητας που παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε όλους και ειδικά στους ανθρώπους με περιορισμούς κίνησης.
• τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη
• τη μείωση της ρύπανσης του αέρα, της ηχορύπανσης, των εκπομπών του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας.
• την αύξηση της αποδοτικότητας και του κλάσματος κόστους- αποτελεσματικότητας των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων,
• την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού
Οι πρώτες διαπιστώσεις, που έχουν επισημανθεί ως τώρα από την σχετική διαβούλευση στην πόλη είναι:
• τα προβλήματα, που δημιουργεί ο τεράστιος όγκος διαμπερών μετακινήσεων πάνω στον άξονα Λ. Αλίμου – Κατεχάκη
• η μη ορθή λειτουργία της Δημοτική συγκοινωνίας και η αδυναμία σύνδεσης περιοχών του Δήμου με τους τοπικούς σταθμούς ΜΕΤΡΟ.
• Η έλλειψη πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.
• τα προβλήματα προσβασιμότητας και ασφάλειας στα σχολεία κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.
Όπως χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί «…η Ηλιούπολη είναι μία πόλη μη φιλική σε όσους δεν έχουν ΙΧ…»

Συμπληρώνοντας το κατάλληλο ερωτηματολόγιο, ανάλογα με την ιδιότητά μας, συμμετέχουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της πόλης μας!

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται μόνο σε κατοίκους ή/και εργαζόμενους στον Δήμο Ηλιούπολης